پنجره دوجداره یو پی وی سی ایمن برای کودکان-Tilt First

در زندگی شهری امروزی با وجود برج های بلند و زندگی آپارتمان نشینی همیشه بحث ایمنی در پنجره ها برای خانواده ها بسیار حائز اهمیت است برای مثال پنجره های تمام قد ، که دارای ارتفاع بازشوی زیادی می باشند همیشه برای خانواده ها نگرانیهای زیادی ایجاد می کنند که ممکن است کودکان بر اثر باز کردن این پنجره ها در معرض خطر قرار بگیرند و حتی در پنجره های معمولی با ارتفاع کم ممکن است کودک با شنیدن هر گونه صدایی( مثلا صدای دوستان ) پنجره را باز کرده، تنه اش را بیرون آورد و اینگونه می تواند اتفاق ناگواری به وجود بیاید.

 


پنجره ایمن یو پی وی سیپنجره دوجداره ایمن

 

 

 

 

 

در پنجره های دو جداره یو پی وی سی ایمن ، بحث ایمنی و عملکرد پنجره ها برای کودکان با استفاده از یراق دوحالته Tilt First یا ابتدا مورب باز شو به طور کامل رعایت گردیده است.

پنجره کودکان

نحوه کارکرد پنجره دوجداره یو پی وی سی ایمن با یراق دو حالته Tilt First یا ابتدا مورب باز شو:
نحوه کارکرد و ترتیب بازشو پنجره دوجداره یو پی وی سی  ایمن با یراق دو حالته Tilt First کاملا مخالف با پنجره دوجداره یو پی وی سی با یراق دو حاته عمومی Tilt & Turn می باشد
در هر دو نوع یراق یاد شده زمانی که دستگیره رو به پائین یعنی بر روی ساعت ۶ قرار دارد بسته است.
در پنجره های دوجداره با یراق دو حالته معمولی Tilt & Turn وقتی دستگیره بر روی ساعت ۳ قرار می گیرد حالت بازشوی لولایی پنجره از روبرو (Turn) عمل کرده و پنجره باز می شود که همین مسئله بحث ایمنی را مطرح می سازد اما در پنجره دوجداره یو پی وی سی ایمن  با یراق دو حالته Tilt First یا ابتدا مورب باز شو وقتی دستگیره بر روی ساعت ۳ قرار می گیرد پنجره از حالت مورب بالا (Tilt) باز می شود.
در پنجره دوجداره یو پی وی سی با یراق دو حالته معمولی Tilt & Turn وقتی دستگیره به سمت بالا و بر روی ساعت ۱۲ قرار می گیرد پنجره از حالت مورب یا (Tilt) باز می شود اما در پنجره دوجداره یو پی وی سی با یراق دو حالته Tilt First زمانی که دستگیره بر روی ساعت ۱۲ قرار می گیرد پنجره از حالت لولای روبرو (Turn) باز می شود و البته تنها کسی می تواند پنجره را در این حالت باز کند گه کلید تعبیه شده بر روی دستگیره را به همراه داشته باشد که مسلما کلید در دست کودک یا شخص ثالثی نیست.

پنجره دوجداره کودکان

این نوع سیستم بازشو می تواند ضامن ایمنی کامل پنجره برای کودکان باشد.
البته این مکانیزم می تواند در مدارس، بیمارستان و سایر مکانها که در آن بحث ایمنی بازشو مطرح باشد مورد استفاده قرار بگیرد.
همچنین در آینده با تغییر کاربری اطاق می توان با حذف چند قطعه به راحتی پنجره را به سیستم معمولی پنجره Tilt & Turn تبدیل کرد.

This Post Has One Comment

  1. صالح

    سلام
    واقعا طراحی خوبیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.