فاراد پنجره – نماینده ویستا بست -راهنمای نصب فریم های پنجره  دوجداره :


سطح مقطع استاندارد جهت فریم های آهنی پنجره دوجداره:
۱)باتوجه به سطح مقطع ۶ و ۷سانتی متری پروفیل ویستابست جهت فریم های آهنی حتما از قوطی های ۶۰*۴۰ و یا ۶۰*۳۰
(باتوجه به ابعاد)در میانه تیغه استفاده گردد.
ابعاد فریم آهنی پنجره دوجداره جهت پروفیل های روکوب داریا پروفیل های لبه دار:
۲)باتوجه به سطح مقطع ۴سانتی متری پروفیل لبه دار بازسازی ویستابست جهت فریم های آهنی پنجره دوجداره  حتما از قوطی ۴۰*۴۰
استفاده گردد همچنین دقت فرمایید تا فریم آهنی هم باد با گچ تمام شده (از داخل) گردد.

ارتفاع مناسب جهت نصب فریم های آهنی:
۳)فریم آهنی پنجره را طوری نصب نمایید که درهنگام بازشدن پنجره  دوجداره ،لنگه بازشو به سقف کاذب و یا جا پرده ای گیرننماید.
نصب فلاشینگ:
۴)درصورت استفاده از فلاشینگ،جهت آب بندی بهتر پنجره دوجداره ،ورق فلاشینگ را تا روی قوطی ادامه دهید.
فریم آهنی پنجره  دوجداره آشپزخانه :
۵)درطراحی هایی که سینک در زیر پنجره  دوجداره قرار دارد،توجه گردد که فریم آهنی درارتفاعی نصب گردد که هنگام بازشدن
پنجره، لنگه بازشو به شیر ظرف شویی گیر نکند.
عرض و ارتفاع استاندارد جهت فریم های آهنی پنجره دوجداره:
۶)عرض و ارتفاع فریم های آهنی پنجره دوجداره را طوری طراحی نمایید که درهنگام طراحی پنجره  دوجداره عرض بازشوها بین ۵۰ تا ۸۵ سانتی متر و ارتفاع آنها حداکثر ۱۸۰ سانتی متر شود. جهت دربها ارتفاع استاندارد ۲۱۰ تا ۲۲۰ سانتی متر می باشد.
فریم های آهنی پنجره های دوجداره  قوسی  شکل:
۷)فریم آهنی جهت پنجره های دوجداره  قوسی شکل و طرح دار حتما حتما باید توسط دستگاه نورد خم گردد تا شعاعی ازدایره درآید.
نصب استاندارد فریم های آهنی پنجره دوجداره:

۸) در فریم هایی با عرض و ارتفاع بالای ۵  متر علاوه بر شاخک های اتصال افقی از شاخک های اتصال به سقف نیز استفاده
نمایید.
 قانون ۱/۷۰ شهرداری در پنجره های دوجداره مشرف به هم:
۹) با توجه با اجرای قانون ۱/۷۰ شهرداری  درنورگیرها و واحدهای مشرف به هم ،توجه فرمایید که فریم آهنی  پنجره دوجداره درارتفاع مناسبی نصب گردد  که بازشو به سقف کاذب ویا جا پرده ای گیر ننماید چون در اینصورت پنجره شما هم از بالا کتیبه می خورد و هم از پایین و
این شکل اصلا استاندارد و شکیل نمی باشد.
قانون ۱/۱۰ آتش نشانی جهت پنجره های دوجداره:
۱۰) باتوجه به اجرای قانون ۱/۱۰ متری درپنجره های دوجداره  قدی از طرف آتش نشانی پیشنهاد می گردد که درصورتیکه از نرده یا
صراحی استفاده نمی نمایید،فریم آهنی پنجره را در ارتفاع ۲۰ یا ۳۰ سانتی متری از کف نصب نمایید تا کتیبه ثابت
از بیرون شکل خوبی را به پنجره شما بدهد.

مقاله فوق حاصل تجربه مهندسین شرکت فاراد پنجره تولید کننده پنجره های دوجداره و  از نمایندگان شرکت ویستا بست میباشد که در اختیار سازندگان محترم قرار میگیرد. شرکت فاراذ پنجره – نماینده ویستا بست از ابتدای پروژه تا انتهای آن همواره همراه شما خواهد بود.

فاراد پنجره – نماینده ویستا بست -راهنمای نصب فریم های آهنی پنجره  دوجداره :

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با واحد فنی مهندسی شرکت فاراد پنجره- نماینده ویستا بست تماس حاصل فرمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.